Kurve som viser positive effekter av fysisk aktivitet

Som lett aldrende triatleter begynner ulike former for forskning om helse, aldring og effekter av trening å fange interessen. At fysisk aktivitet er bra for helsa er kanskje ikke noen bombe. I desember i fjor slapp folkehelseinstituttet en vel fundert oppsummering av forskningen på området, nemlig "Helseeffekter av fysisk aktivitet".

Spesielt figuren øverst synes vi var spesielt interessant. Å leve lengre er kanskje ikke det viktigste, men å ha en høyere livskvalitet i løpet av livets siste år er sannsynligvis gunstig for de aller fleste. Så derfor har vi nok en god grunn for å holde trykket oppe, og det har du også!